Grammostola rosea

(Sklípkan růžový)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Chile / Chile / Chile
Size / Grösse / Dorůstá:
7 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Insect, pinkies / Insekten, Pinkies / Hmyz, holata