Testudo hermanni

(Želva zelenavá)
Origin / Herkunft / Výskyt:
South Europe / S Europa / Jižní Evropa
Size / Grösse / Dorůstá:
30 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Herbivorous / Pflanzlich / Býložravec