Malacochersus tornieri

(Želva sklaní)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Tanzania, Kenya, Zambia / Tansanien, Kenia, Sambia / Tanzánie, Keňa, Zambie
Size / Grösse / Dorůstá:
20 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Herbivorous / Pflanzlich / Býložravec