Viridovipera vogeli

(Chřestýšovec Vogelův)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam / Thailand, Kambodscha, Laos, Vietnam / Thajsko, Kambodža, Laos, Vietnam
Size / Grösse / Dorůstá:
130 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents, Birds / Nagetiere, Vögel / Hlodavci, ptáci