Viridovipera gumprechti

(Chřestýšovec Gumprechtův)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Thailand, Myanmar, Malaysia, Vietnam, China / Thailand, Myanmar, Malaysia, Vietnam, China / Thajsko, Maymar, Malajsie, Vietnam, Čína
Size / Grösse / Dorůstá:
130 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents, Birds / Nagetiere, Vögel / Hlodavci, ptáci