Vipera ammodytes

(Zmije růžkatá)
Origin / Herkunft / Výskyt:
South and SO Europe to Turkey / S und SO Europa bis Türkei / Jižní a jihovýchodní Evropa až po Turecko
Size / Grösse / Dorůstá:
90 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents / Nagetiere / Hlodavci