Trimeresurus puniceus

(Chřestýšovec plochonosý)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Indonesia / Indonesien / Indonésie
Size / Grösse / Dorůstá:
60 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents, Birds / Nagetiere, Vögel / Hlodavci, ptáci