Trimeresurus fucatus

(Chřestýšovec barevný)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Thailand, Myanmar, Malaysia / Thailand, Myanmar, Malaysia / Thajsko, Maymar, Malajsie
Size / Grösse / Dorůstá:
80 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents, Birds / Nagetiere, Vögel / Hlodavci, ptáci