Deinagkistrodon acutus

(Ploskolebec nosorohý)
Origin / Herkunft / Výskyt:
China, Vietnam, Taiwan, Laos / China, Vietnam, Taiwan, Laos / Čína, Taiwan, Vietnam, Laos
Size / Grösse / Dorůstá:
150 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents, Birds / Nagetiere, Vögel / Hlodavci, ptáci