Cryptelytrops albolabris

(Chřestýšovec běloretý)
Origin / Herkunft / Výskyt:
China, India, SE Asia / China, Indien, SO Asien / Čína, Indie, Jihovýchodní Asie
Size / Grösse / Dorůstá:
100 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents, Birds / Nagetiere, Vögel / Hlodavci, ptáci