Crotalus cerastes

(Chřestýš rohatý)
Origin / Herkunft / Výskyt:
USA, Mexico / USA, Mexiko / USA, Mexiko
Size / Grösse / Dorůstá:
70 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents / Nagetiere / Hlodavci