Cerastes cerastes

(Zmije rohatá)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Egypt, N Africa / Ägypten, N Afrika / Egypt, Severní Afrika
Size / Grösse / Dorůstá:
60 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents / Nagetiere / Hlodavci