Bitis rhinoceros

(Zmije gabunská)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Ghana, West of Gulf of Guinea / Ghana, west des Golf von Guinea / Ghana, západ Guinejského zálivu
Size / Grösse / Dorůstá:
160 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents / Nagetiere / Hlodavci