Bitis arietans

(Zmije útočná)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Whole Africa / Ganze Afrika / Celá Afrika
Size / Grösse / Dorůstá:
100 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents / Nagetiere / Hlodavci