Naja kaouthia

(Kobra monoklová)
Origin / Herkunft / Výskyt:
China, India, SE Asia / China, Indien, SO Asien / Čína, Indie, JV Asie
Size / Grösse / Dorůstá:
150 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents / Nagetiere / Hlodavci