Acanthophis praelongus

(Smrtonoš severní)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Indonesia, New Guinea, Australia / Indonesien, Neuguinea, Australien / Indonésie, Papua Nová Guinea, Austrálie
Size / Grösse / Dorůstá:
60 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents / Nagetiere / Hlodavci