Siren intermedia

(Surýn menší)
Origin / Herkunft / Výskyt:
USA / USA / USA
Size / Grösse / Dorůstá:
60 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Invertebrates, fish / Wirbelosse, Fische / Bezobratlí, ryby