Tropidurus hispidus

(Leguánek)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Guyana, Nord of south America / Guyana, Nord des Süd Amerikas / Guyana, sever Jižní Ameriky až po Brazílii
Size / Grösse / Dorůstá:
20 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Insect / Insekten / Hmyz