Lacerta viridis

(Ještěrka zelená)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Italy, Europe east from France to Turkey / Italien, Europa östlich von Frankreich bis Türkei / Itálie, Evropa na východ od Francie až po Turecko
Size / Grösse / Dorůstá:
40 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Insect, pinkies / Insekten, Pinkies / Hmyz, holata