Holaspis guentheri

(Holapis Güntherův)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Tanzania, subsaharan Africa, E Africa / Tansanien, subsahara - Afrika, O Afrika / Tanzánie, Subsaharská Afrika, východní Afrika
Size / Grösse / Dorůstá:
10 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Insect / Insekten / Hmyz