Coleonyx mitratus

(Gekončík středomarický)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Nicaragua, Middle America / Nicaragua, mitt. Amerika / Nikaragua, Střední Amerika
Size / Grösse / Dorůstá:
15 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Insect / Insekten / Hmyz