Chamaeleo dilepis

(Chameleon límcový)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Tanzania, Middle and south Africa / Tansanien, mitt. und S Afrika / Tanzánie, Střední a jižní Afrika
Size / Grösse / Dorůstá:
35 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Insect, pinkies / Insekten, Pinkies / Hmyz, holata