Pseudotrapelus sinaitus

(Agamka sinajská)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Egypt, Near East / Ägypten, Nahe Osten / Egypt, Blízký východ
Size / Grösse / Dorůstá:
20 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Insect / Insekten / Hmyz