Japalura splendida

(Agama bojovná)
Origin / Herkunft / Výskyt:
China / China / Čína
Size / Grösse / Dorůstá:
20 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Insect, pinkies / Insekten, Pinkies / Hmyz, holata