Acanthosaura capra

(Trnoještěr kozí)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Vietnam, Cambodia / Vietnam, Kambodscha / Vietnam, Kambodža
Size / Grösse / Dorůstá:
40 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Insect, pinkies / Insekten, Pinkies / Hmyz, holata