Peruphasma schultei

(Strašilka ďábelská)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Peru / Peru / Peru
Size / Grösse / Dorůstá:
6 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Ligustrum, Lilac / Liguster, Flieder / Ptačí zob, šeřík