Teflus sp.

(Střevlík)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Nigeria / Nigerien / Nigérie
Size / Grösse / Dorůstá:
5 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Invertebrates / Wirbelosse / Bezobratlí