Rhacophorus feae

(Létavka Feaova)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Vietnam / Vietnam / Vietnam
Size / Grösse / Dorůstá:
14 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Insect, pinkies / Insekten, Pinkies / Hmyz, holata