Calyptocephalella gayi

(Zavalitka helmová)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Chile / Chile / Chile
Size / Grösse / Dorůstá:
32 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Insect, pinkies / Insekten, Pinkies / Hmyz, holata