Bombina orientalis

(Kuňka východní)
Origin / Herkunft / Výskyt:
China / China / Čína
Size / Grösse / Dorůstá:
6 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Insect / Insekten / Hmyz