Boophis rappiodes

(Létavka červenohřbetá)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Madagascar / Madagaskar / Madagascar
Size / Grösse / Dorůstá:
3,5 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Insect / Insekten / Hmyz