Trachycephalus resinifictrix

(Rosnička včelí)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Brasil / Brasilien / Brazílie
Size / Grösse / Dorůstá:
10 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Insect, pinkies / Insekten, Pinkies / Hmyz, holata