Trachycephalus mesophaeus

(Víčkovnice opásaná)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Brasil / Brasilien / Brazílie
Size / Grösse / Dorůstá:
7 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Insect / Insekten / Hmyz