Dendrobates auratus blue

(Pralesnička batiková)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Panama / Panama / Panama
Size / Grösse / Dorůstá:
4 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Insect / Insekten / Hmyz