Mesoclemmys gibba

(Vousivka gibba)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Guyana, south America to Paraguay / Guyana, S Amerika bis Paraguay / Guyana, Jižní Amerika až po Paraguay
Size / Grösse / Dorůstá:
25 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Omnivorous / Allesfresser / Všežravec