Chelonoidis carbonaria

(Želva uhlířská)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Brasil, middle and south America / Brasilien, mitt. und S Amerika / Brazílie, Střední a jižní Amerika
Size / Grösse / Dorůstá:
35 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Herbivorous / Pflanzlich / Býložravec