Oocatochus rufodorsatus

(Užovka červenobřichá)
Origin / Herkunft / Výskyt:
China, Taiwan, Korea, Russia / China, Taiwan, Korea, Russland / Čína, Taiwan, Korea, Rusko
Size / Grösse / Dorůstá:
70 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents / Nagetiere / Hlodavci