Lampropeltis getula californiae

(Korálovka pruhovaná kalifornská)
Origin / Herkunft / Výskyt:
USA / USA / USA
Size / Grösse / Dorůstá:
150 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents / Nagetiere / Hlodavci