Gonyosoma oxycephalum

(Užovka ostronosá)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Indonesia, Malysia, Thailand, India, Vietnam / Indonesien, Malaysia, Thailand, Indien, Vietnam / Indonésie, Malajsie, Thajsko, Indie, Vietnam
Size / Grösse / Dorůstá:
220 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents / Nagetiere / Hlodavci