Elaphe carinata

(Užovka královská)
Origin / Herkunft / Výskyt:
China, Vietnam, Taiwan / China, Vietnam, Taiwan / Čína , Vietnam, Taiwan
Size / Grösse / Dorůstá:
240 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents / Nagetiere / Hlodavci