Elaphe bimaculata

(Užovka dvojskvrnná)
Origin / Herkunft / Výskyt:
China / China / Čína
Size / Grösse / Dorůstá:
100 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents / Nagetiere / Hlodavci