Dinodon flavozonatum

(Užovka žlutopruhá)
Origin / Herkunft / Výskyt:
China, Vietnam, Myanmar / China, Vietnam, Myanmar / Čína, Vietnam, Myanmar
Size / Grösse / Dorůstá:
120 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents / Nagetiere / Hlodavci