Dendrelaphis cyanochloris

an style="font-size: 12pt; color: darkorange;">(Stromovec zelenomodrý)
Origin / Herkunft / Výskyt:
SE Asia, India to Vietnam and Malysia / SO Asien, Indien bis Vietnam und Malaysia / JV Asie od Indie přes Vietnam až po Malajsii
Size / Grösse / Dorůstá:
140 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents / Nagetiere / Hlodavci