Ahaetulla prasina

(Bičovka stromová)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Indonesia, SE Asia, China / Indonesien, SO Asien, China / Indonésie, JV Asie, Čína
Size / Grösse / Dorůstá:
200 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Lizards, Frogs / Echsen, Frosche / Ještěři, žáby