Python regius

(Krajta královská)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Ghana, subsaharan Africa to DRC / Ghana, subsahara - Afrika bis DRC / Ghana, Subsaharská Afrika až po DRC
Size / Grösse / Dorůstá:
160 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents / Nagetiere / Hlodavci