Python brongersmai

(Krajta malajská)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand / Indonesien, Malaysia, Vietnam, Thailand / Indonésie, Malajsie, Vietnam, Thajsko
Size / Grösse / Dorůstá:
150 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents / Nagetiere / Hlodavci