Morelia spilota cheynei

(Krajta diamantová)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Australia / Australien / Austrálie
Size / Grösse / Dorůstá:
250 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents / Nagetiere / Hlodavci