Gongylophis colubrinus

(Hroznýšek pestrý)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Tanzania, NE Africa / Tansanien, NO Afrika / Tanzánie, SV Afrika
Size / Grösse / Dorůstá:
60 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents / Nagetiere / Hlodavci