Boa constrictor

(Hroznýš královský)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Mexico to Brasil / Mexiko bis Brasilien / Střední až Jižní Amerika od Mexika po Brazílii
Size / Grösse / Dorůstá:
300 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Rodents / Nagetiere / Hlodavci