Hypselotriton orientalis

(Čolek východní)
Origin / Herkunft / Výskyt:
China / China / Čína
Size / Grösse / Dorůstá:
10 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Invertebrates / Wirbelosse / Bezobratlí